Затлъстяване и възможности на климатична рехабилитационна програма за намаляване на телесното тегло

 Епидемиологичните проучвания определят  затлъстяването като един от най-значимите проблеми   на  здравеопазването в съвременното общество. То представлява хронично заболяване, възникващо вследствие редовен ексцесивен енергиен прием, който  надвишава енергоразхода, и складиране  на тази енергия като мазнини в мастната тъкан.Отчита се комплексното взаимодействие на редица социални, поведенчески, физиологични, клетъчни и молекулни фактори.

През последните години затлъстяването    се   превръща в сериозен проблем в световен мащаб и  е втората  по  честота   причина  за  преждевременна смърт.  Броят  на хората  със свръхтегло   или    затлъстяване бързо  се увеличава  и сега представлява глобален социален и медицински проблем  за почти всички страни. В последните години честотата на болестното свръхтегло се е увеличила  с 10% до 40% в повечето  европейски страни, което говори за наличието  на пандемия.   С наднормено телесно  тегло  са около  40% от населението  на Западна Европа, като  затлъстяване се наблюдава при 15% от  тях.  За България статистическите  данни сочат, че 56% от българите  са с наднормено телесно тегло, а 18% са със затлъстяване. Затлъстелите пациенти имат изразен метаболитен и сърдечносъдов профил, повишена коморбидност и инвалидизация и това рязко влошава тяхната здравна прогноза.

Степента   на  затлъстяване

най-често се изчислява  на базата на измерените ръст и тегло, чрез които се изчислява  ИТМ / BMI/ /индекс на телесна маса, Body Mass Index/.ИТМ =  телесно тегло/ ръст /кг/ /. Определя се най-често по таблици с индекса на телесна маса.

  • ИТМ – 18,5 – 25 кг/м2   – норма
  • ИТМ – 25 – 30 кг/м2 – наднормено телесно тегло
  • ИТМ > 30 кг/м2 – затлъстяване

Излишъкът от мазнини се натрупва  главно в областта  на тялото или корема при мъжете.

  •  висцерално /абдоминално, андроидно/ или в областта на глутеусите и бедрата при жените
  •  гиноидно затлъстяване. Висцералното  натрупване  на мастна тъкан крие по-голям риск за здравето, отколкото периферното. Удобен начин да се определи типът  на затлъстяване е да се измери обиколката  на талията. Обиколка  на талията,  по-голяма от 94 см при мъжете и 80 см при жените,   е  свързана с   повишен риск за здравето и налага намаляване на теглото.

Едновременно с увеличената честота на болестното свръхтегло се увеличават честотата и тежестта на протичане на артериалната хипертония, захарния диабет, на дислипидемиите. България  е на едно от  първите места в света по смъртност от миокарден инфаркт и мозъчен инсулт. Болните със затлъстяване често  имат  и  чернодробна стеатоза,  жлъчно-каменна болест поради нарушената моторна   и   секреторна   дейност на храносмилателната  система. Появяват  се и различни  ставни увреждания, най-вече на коленните и тазобедрените  стави. Нерядко се установяват и разширени вени. Комплексният подход е основен в терапията на затлъстяването.

 

КЛИМАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ.  Интересът към климатичното лечение на затлъстяването е напълно   обоснован,  тъй   като то   е  физиологично,   безвредно и ефективно лечение. Болните със  затлъстяване, поставени на редуциращи диети при изпълнение на физическа активност и подходящи климатични  условия – подкомфорт – прохладно, отслабват.  И. Ангелов  /1, 2, 3, 4/, Т. Малинов /6/  и други автори дават  висока оценка на курортното климатично лечение /морелечение, среднопланинско климатолечение/ при затлъстяване. Промените  в общия холестерол преди и след курортното климатично лечение на средно висока планина  показват    зависимост от изходното ниво на холестерола и намалението на теглото. Достоверно е намаляването на холестерола при високо изходно ниво и при редукция на теглото над 3 кг /1, 2 /. Регулирането  на теглото  в  курортна  обстановка е в зависимост от трите основни термоенергетични фактора: храна, движение и термични условия на въздушната среда. Съществуват таблици, които позволяват  да се прогнозират промените в зависимост от характера на физическата ативност,  хранителния   режим и биоклиматичните условия на средата.

Климатолечението при болни със затлъстяване е комплексно. трите основни фактора  – диета, физическа активност и климатични  влияния, се разглеждат обединени на енергетична  основа. в условията  на климатичния курорт се прилага следната рехабилитационна програма.

 

РЕДУЦИРАЩА  ДИЕТА.  Най-добре се понасят редуциращи диети с дневен калораж 1400 – 1600 kcal, включващи 100 -120 g белтъчини, 50 -60  g мазнини и 150 -180 g въглехидрати. Предлаганата диета се характеризира като нормопротеидна, хиполипидна и  хиповъглехидратна.   Храната се дава на 5 приема. Включват се в изобилие зеленчуци, несладки плодове, млечни произведения, нетлъсти  меса и риба. Ограничават се течностите и готварската сол. Хляб се разрешава до 150 г  дневно. Тази  диета  се понася много добре от болните и позволява да се изпълняват  двигателни програми с продължителност 5-6часа дневно.

 

ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ. Най-често  се прилага  под форма  на пешеходен туризъм  с  продължителност 3 до 5 часа дневно. При планински условия  физическите обременявания се провеждат по пресечен планински терен с  наклон 15°–20°, със скорост 34 км/h и честота на пулса до 100-110 удара в минута. На морския бряг обременяванията се провеждат  в сенчести райони на крайбрежната ивица, със скорост   4–5 км/h. Приема се, че при тези  обременявания има едно средно увеличение на енергозагубите от 2,5 до 4 пъти  спрямо покой. Прилагат се и други форми на физическа активност: утринна гимнастика, кинезитерапия,  плуване, колоездене, ски, тенис, игри на открито, хора и танци, по-интензивни 15-минутни физически обременявания под форма на бягане, ерготерапия и др. Дневната заетост с физическа  активност е около 6 часа.

 

МОРСКИ КЪПАНИЯ. Назначават се 2 пъти  дневно по 15 min при температура на  морската вода над 20°. Прилагат се средно 12 -15 процедури за 20 25-дневен курс на лечение.

 

КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ. Предимство се дава на среднопланинския и  морския климат.  Установено е, че термометеорологичните условия на море и средно висока планина като  фон  и под форма на  слънчево-въздушни   процедури стимулират мастната мобилизация. Прохладните метеорологични условия на море и средно висока  планина създават възможности  за провеждане на по-продължителни   и  интензивни натоварвания. При физическа активност, провеждана в зона около охлаждане /прохладно/, кислородният  разход  е средно с 10% по-висок спрямо същата физическа  активност, провеждана в зона около  прегряване. В  прохладни термометеорологични условия физическата активност води до по-усилено катаболизиране на  мазнини, като  ролята на анаеробното фосфорилиране намалява относително  за сметка на окислителното фосфорилиране, което е по-ефективно. При болните със затлъстяване се използват и всички форми на аеротерапия: дневен, нощен и целодневен сън на открито, въздушни и слънчеви  бани с  продължителност  2-3 часа дневно в зона подкомфорт – близо до охлаждане, като на 25-дневен курс климатолечение се назначават 16-20 про цедури. По препоръчаната методика болните отслабват средно с 4 -5 kg за 25 30 -дневен курс лечение на море или средновисока планина – табл. 1.

Табл. 1. Енергозагуби и редукция на теглото при най-често прилагани процедури в условията на планински и морски курорти (по И. Ангелов)

 

Вид на процеду- рата Времетрае- не h O2 l ДК Енергоразход за 1  процедура, kcal Енергоразход за основна обмяна при 1  процедура, kcal Загуба на тегло  за една проце- дура, g Брой на про- цедурите Загуба на тегло за един курс лечение, g
Слънчево- въздушна – подкомфорт 3 43.2 0.83 209 210 20
Слънчево- въздушна – към охлаждане 3 63.6 0.73 300 210 10 20 200
Физ. обре- меняване – леко /туризъм/ 3 135.0 0.81 648 210 47 30 1410
Физ. обре- меняване – средно тежко /туризъм/ 3 216.0 0.81 1037 210 89 30 2670
Морски къпания 40 min 36.0 0.81 173 46 10 20 200
Хранене –
1900 kcal/24h
64 30 1920

 

При интензифициране на програмите на редуцираща диета от 1400 kcal и заетост с физическа активност от 8 часа дневно Т. Малинов /6/  постига  за 24 дни редукция на теглото приблизително с 9 кг.

Болните привикват на нов начин на живот,  с  нов стереотип на хранене и двигателна активност при най-благоприятни климатични условия. Този режим трябва да се спазва и в домашни условия при завършване на лечебния курс , за да могат да се затвърдят  получените резултати.   Ако  затлъстяването е усложнено със засягане  на сърдечносъдовата система /коронарна атеросклероза, артериална  хипертония/,  необходимо е да се направи предварително велоергометрично тестуване и предписване  на адекватна  двигателна активност.

Най-добри резултати се получават, когато курортното климатично  лечение на затлъстяването се провежда  в профилирани за тази цел рехабилитационни болници и центрове с по-голяма продължителност на лечението. Необходим е медицински контрол  върху храненето  и  двигателните програми и абсолютно спазване на предписания режим от страна на болните.

Доц. д-р Румяна Бахчеванджиева

 

 

Може би ще искате да узнаете повече и за ...