Кариерен консултант

Във връзка с изпълнението на проект по Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Търсим да назначим в медицински център Д-р Михаил Илиев ЕООД в гр. София:

Кариерен консултант

Описание на длъжността:

 Кариерният консултант по проекта е професионалист в сферата на работа (физиотерапия/кинезитерапия), който има за цел да предоставя компетентни съвети, актуална информация, да споделя опит, знания и умения, спрямо конкретните потребности на лицата от целеватагрупа, включени в заетост в социалното предприятие.

 Изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимум 7 години опит в сферата на физио- / кинезитерапията
 • Разнообразен опит в работата с клинични случаи, разнообразни целеви групи, и др.
 • Висше образование в областта
 • Владеене на чужд език е предимство

Вие ще отговаряте за консултиране и обучение на младежи в сферата на професионалната реализация на работното място в областта на физио- и кинезитерапията. Отговорностите на позицията включват:

 • Създаване и изпълнение на програма от мерки за предоставяне на компетентни съвети, актуална информация, споделяне на опит, знания и умения, спрямо конкретните потребности на лицата от целевата група, включени в заетост в социалното предприятие в сферата на физиотерапията / кинезитерапията / масажи.
 • Прилагане на мерки с насоченост към: професионалното ориентиране и реализация в сферата на рехабилитацията / физиотерапията / кинезитерапията на представителите на целевата група по проекта.
 • Прилагане на програма от мерки за развитие на умения за общуване, работа в екип и работа с клиенти на представителите на целевата група по проекта.
 • Развитие на умения и навици у представителите на целевата група по проекта за справяне с различни ситуации, чрез задвижвани от практиката казуси.

Ние ще отговорим с:

 • Много и различни предизвикателства;
 • Работа в професионален екип на много високо ниво
 • Трудов договор и отлично възнаграждение;
 • Толерантно отношение и свобода за креативност.

Очакваме Вашето CV и актуална снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно изискванията на ЗЗЛД и Регламента за защита на личните данни (GDPR).

Може би ще искате да узнаете повече и за ...