Кинезитерапия

Kинезитерапия в точен превод означава „лечение чрез движение“. В тази дисциплина се обединяват и много други медицински науки. Старото име на кинезитерапията е „лечебна физкултура“. Целите на кинезитерапията са чрез използване на специално подбрани физически упражнения и приложени по определен начин върху болните, да се постигне корекция или излекуване на различни патологични състояния. Кинезитерапията се използва широко в ортопедията и травматологията, акушерство, след операции, фрактури. Тя се прилага както превантивно, така и след изкарани заболявания и други патологични състояния на организма.

Кинезитерапията решава лечебни, профилактични, възстановителни и рехабилитационни задачи посредством богатата гама от методи, с които разполага и с които коренно се различава от останалите начини на лечение.

  1. Тя е активен метод на лечение, въвличащ пациента в процеса, което води до неговото мобилизиране, влияе на психиката му и повишава ефекта от терапията. С някои психологически похвати се стига до дълбоко осъзнаване същността на лечебния процес и самоконтрол върху жизнените функции.
  2. Освен, че е комплексно действащ метод, кинезитерапията повлиява цялостната личност, има подчертан възстановителен ефект.
  3. Прилага се при почти всички заболявания (в един или друг стадий на тяхното протичане или като профилактика), няма възрастови противопоказания и странични действия, когато се прилага правилно. Прилагането ù преминава постепенно и незабележимо от лечение към профилактика и общо укрепване.

Може би ще искате да узнаете повече и за ...