Лазерната терапия – надежден метод в спортната травматология

Какво представлява лазерното лъчение

Наименованието ЛАЗЕР означава Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (усилване на светлината посредством стимулирана емисия на излъчване). Това електромагнитно излъчване по дължината на вълната обхваща оптичния диапазон на светлината: ултравиолетов (0.01-0.38 m), видим (0.38-0.76 m) и инфрачервен (0.76-300 m).

За разлика от обикновените източници на светлина, лазерите се основават на възможностите на “активираната среда” (представлява вещество от специален матери-ал) да генерира стимулирана емисия на излъчване (принудително излъчване).

Основните физични параметри на лазерното лъчение са:

 • Изходна мощност = енергията, излъчена за единица време.
 • Дължина на вълната = обхваща ултравиолетовия, видимия и инфра- червения спектър.
 • Честота на лъчението = брой на трептенията в секунда.
 • Плътност на енергията = енергията, излъчвана към единица площ за определено време.

Според изходната си мощност лазерите се подразделят на:

 • Клас I и II- директното насочване на лазерния лъч към окото не предизвиква изгаряне.
 • Клас III – това са т. нар. “меки” лазери.
 • Клас IIIA – тези лазери са само от видимия диапазон.
 • Клас IIIБ – включва лазерите от видимия и инфрачервения спектър (при пряко насочване към окото на- стъпва изгаряне).
 • Клас IV- тези лазери (лазерни скалпели) се използват предимно за оперативни цели.

Биологично въздействие на лазерното лъчение
Под “биологично въздействие” трябва да се разбира съвкупността от структурни, биохимични и функционални промени, възникващи в живия организъм под лазерното въздействие.
Терапевтичните възможности на излъчване на лазера във видимия червен диапазон са вече широко известни. Проведените през последните 25 години експериментални и клинични изследвания потвърждават неоспоримо биостимулиращата му активност.
Лазерната терапия с излъчване във видимия червен спектър се прилага като самостоятелен метод или заедно с други терапевтични средства в различни области на медицината.
От съществено значение е лазерното активно стимулиращо въздействие върху възстановителните процеси в тъканите, което води до подобряване на кръвообръщението в областта на облъчване, активиране на метаболитните процеси, засилен синтез на белтъчини и нуклеинови киселини, въздействие върху хуморалния и клетъчния имунитет и метаболитните процеси в клетките.
Не по-малко значение за клиничната практика представлява доказаното му противовъзпалително действие (влияние върху компонентите на възпалителния процес), нормализиране пермеабилитета на съдовете, намаляване на ексудацията и отока и силно изразена аналгезия в облъчените зони.
Поради изразените индивидуални характеристики на поглъщане лазерната светлина действа избирателно върху различните органи и системи.
Доказан е и стимулиращият ефект на лазерното лъчение върху функционалните и възстановителните просеси в тъканите.
Ключово звено в механизма на терапевтианата активност на лазерното лъчение е стимулирането дейсността на важни биоенергетични ферменти, в резултат на което се усилват енергетичните процеси, при определени условия се стимулира клетъчното деление, ускорява се регенерацията, повишава се активнпостта на имунната система, подобрява се тъканното кръвообръщение, намалява се тъканният оток, саногенезно се повлиява възпалителният процес.

Показания за лазерна терапия

От съществено значение са точната диагноза и преценката за прилагане на лазера във всеки отделен случай. Показани са следните заболявания:

 • Ревматологични
 • Травматологични и ортопедични.
 • Неврологични.
 • Гинекологични.
 • Дерматологични и други.

Противопоказанията включват: тиреотокситоза, злокачествени тумори, активна туберкулоза, бременност, фоточувствителност, остри инфекциозни заболявания.

Травмите на опорно-двигателния апарат настъпват в резултат от силово и бързо преминаване границата на нормалното физиологично състояние на съответната ставно-мускулно-лигаментарна област.

Спортният травматизъм включва типични за определен вид спорт фрактури, дисторзии, лезии, бурсити, мускулни скъсвания и други.

Терапевтичният успех при прилагането на лазера при травми на опорно-двигателния апарат се обяснява с клинично-биологичното му действие, включващо:

 • Стимулиране на костно-мускулно-кожната регенерация чрез усилване на клетъчната биосинтеза и митотичност.
 • Ускоряване на кръвопотока.
 • Възстановяване на артериални колатерали или оформяне на нови.
 • Активиране на обменните процеси.
 • Физиологично ускоряване на регенеративния процес и по-бързо пълно възстановяване.

 

Лакътна става

Лакътната става може да бъде засегната от ревматично заболяване и спортна травма. Най-често промените в мускулно-лигаментарния околоставен апарат настъпват вследствие пренапрежение (epicondilitis, tennis elbow). Характерна е болката при движение (и/или покой), носене на тежести, околоставния оток и прочие. Терапията се провежда с инфра- червен лазер, излъчващ в инфрачервения спектър с честота на импулсите в зависимост от търсения ефект (аналгетичен -10-50 Hz, стимулиращ – 100-500 Hz), или с лазер, излъчващ във видимия спектър.

Раменна става

Тя е най-често обект на мекотъканни заболявания или травматично увреждане (contusion, distorsio, status ost luxationem). Характерна е с болка, различна по сила и продължителност, ограничена подвижност, мускулна хипотрофия. След отшумяване на острия момент към комплексната терапевтична програма може да се прибави и нискоинтензивен лазер (аналгетичен ефект -10-50 Hz, противовъзпалителен 1000-4000 Hz и стимулиращ костно-мускулната регенерация- 100-500 Hz).

Колянна става

Това е една сложна носеща става, чиято патология може да инвалидизира болния. Освен ревматоиден артрит друг значителен процент представляват различните травми, свързани със спорта. В тези случаи лазерната терапия се провежда с инфрачервен лазер и лазер, излъчващ във видимия спектър, като се въздейства върху основните полета или по проекцията на ставната ивица.

Глезенна става

При нея най-често настъпват травми, особено спортни (distorsio, subluxatio, fractura), и посттравматичен алгодистрофичен синдром. Лазерната терапия се провежда с инфрачервен лазер, излъчващ в инфрачервения спектър, или с лазер, излъчващ във видимия спектър. Лазерната терапия се прилага с голям успех и при лечението на травми на стъпалото и пръстите (мускули, стави и сухожилия), на гръбначния стълб (шиен, торакален, лумбален отдел и сакроилиачни стави, мекотъканни заболявания поради пренапрежение на крайниците.

Изводи

Поради стимулиращия ефект съвременните лазери с ниска интензивност оказват аналгетично и противовъзпалително въздействие. Списъкът от заболявания и травми, лечими с тези лазери, е дълъг. Терапевтичният диапазон е широк и само опитът на лекаря може да помогне при определянето на оптималните му параметри. Лазерната терапия може да се приложи самостоятелно или в комбинация с друг терапевтичен метод.

д-р Борислав Кирчев

списание „Медицина и спорт“, 2/2008

Може би ще искате да узнаете повече и за ...