Мануална терапия

Мануална терапия – ефективен и алтернативен подход при лечение на мускулно-скелетни болки.Мануалната терапия е област от медицината,която се занимава с лечение и профилактика на проблемите на опорно-двигателния апарат и произтичащите от него патологии на периферната нервна система, каквито са болките във врата, гърба и кръста, също така ставните проблеми и травмите на крайниците, от които са провокирани болките и ограниченията в ставите,мускулите и др.

Може би ще искате да узнаете повече и за ...