Физиотерапия и рехабилитация

Процедури Цени
Физиотерапия 30 лв.
Рехабилитация 30 лв.
Кинезитерапия 30 лв.
Мануална терапия и масаж /частичен/ 30 лв.
Mасаж цяло тяло 60 лв.
Гунатерапия/гунафореза/ (без включен материал/колаген/) 30 лв.
Физиотерапия с високоенергиен лазер 30 лв.
Тракционна терапия 30 лв.
ТЕКАР терапия 30 лв.