Физиотерапист / Масажист

Код по НКПД:

– 22646006 – Физиотерапист

– 32553002 – Масажист

Във връзка с изпълнението на проект по Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Търсим да назначим в медицински център Д-р Михаил Илиев ЕООД в гр. София:

Физиотерапист/ка / Масажист/ка

Описание на длъжността:

Обслужване на клиенти и пациенти и провеждане на терапевтични и масажни процедури;

Използване на специализирано оборудване в областта на физиотерапията;

Изисквания към длъжността:

  • Опит като масажист/кинезитерапевт – може и от сезонна работа
  • Образование в сферата на физиотерапията / кинезитерапитя е предимство
  • Добра лична хигиена
  • Комуникативен, отговорен и амбициозен;
  • Отлично отношение къмклиентите и работата;
  • Владеене на английскиезик – работно ниво;

Нашето предложение включва:

– Много и различни предизвикателства;

– Обучение и развитие в кариерата на физио- и кинезитерапията;

– Менторство и обучение за развитие на собствена парктика;

– Трудов договор и добро възнаграждение;

– Перспектива за дългосрочно сътрудничество;

– Временен трудов договор по проект;

– Толерантно отношение и свобода за креативност.

 

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка.

Само одобрените подокументи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури ще бъда тразглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно изискванията на ЗЗЛД и Регламента за защита на личните данни (GDPR).

Може би ще искате да узнаете повече и за ...