Балансирано активизиране на имунната система у спортисти чрез комплексни природосъобразни методи

Между амбициите на спортистите и треньорите и финансовите интереси на организаторите и медиите днес едва се промъква основният медицински проблем: кога и как една здравословна тренировка се превръща в професионална вредност?
Още през 1990 г. експеримент, в който участвали група американски маратонци, показва, че в течение най-малко на една седмица след двучасово бягане тяхната заболяемост от простудни болести се повишава до… 5 пъти! Според други изследвания проблем са не само претоварванията от надбягване или вдигане на тежести, но и специфичните рискови фактори при някои спортове като запрашеност на терена, вибрации, температурни сдвигове, проблеми с храносмилателните и отделителните органи и непомерно интензивни психологични напрежения.
В зависимост от генетичната устойчивост, те могат да бъдат или не напълно компенсирани от периодите на почивка и допълнителните мерки за възстановяване. Във втория случай не само се съкращава активният спортен живот, но и се получават ранни сривове в основни системи на организма – нервна, сърдечносъдова, хормонална и имунна…
Липсата на дозиране и физиологичен ритъм в стимулирането на растежните хранителни и допълнителни фактори разстройва особено подчертано белтъчния и витаминно-минералния метаболизъм, което резултира в промени в реактивността на имунокомпетентните структури към микроорганизмите и към собствените автосенсибилизирани или туморни клетки.
Грижата за здравия имунитет всъщност е грижа за цялостното здраве, тъй като взаимовръзките между различните органи и системи отдавна са определени като решаващи за крайния резултат от органичната „симфония”.

imunitet1
На схемата са отразени важните фактори, които формират дългосрочно параметрите на една или друга защитна клетъчно-хуморална система. Те предполагат мерки на всички нива и през всички възрасти – включващи пренатално и постнатално здравословно отглеждане и възпитание, по-компетентен подбор в съответните професионални и любителски спортове, по-професионално отношение на треньорите и спортните лекари и т. н.
Дори и само навременното реагиране при опасност от претоварване може да има решаващо значение за здравето и спортното дълголетие на редица хора.
Проучванията, споменати по-горе, показват интересни резултати по отношение на имунния спад – при близо 2/3 от подопитните лица е възстановявало нормалните си параметри в рамките на 24 часа. При другите този критичен период на повишена уязвимост продължава още няколко дни, а понякога се задържа и задълго – това е вече предболестно състояние!
Следователно качествената рехабилитация – не само чрез пасивна почивка, но и чрез масажи, физиотерапевтични процедури, диетични, фитотерапевтични, ароматотерапевтични и психорелаксиращи методи – може на практика да елиминира основните рискове даже при твърде активно спортуващите.
Превантивно – и също при голямата част от началните симптоми на инфекции – аз съм определено за природосъобразните методи. Освен че пряко хармонизизират имунитета, те възстановяват обмяната на веществата, нервно-хормоналната регулация, нормалната чревна бактериална флора, отделителните функции на червата, бъбреците и кожата. Всички тези процеси са от голямо значение за оздравяването.
И ако при някои тежки болести действително се налага да прибегнем до съвременни медикаменти, при всички други случаи, вкл. за възстановяване след тежко боледуване и за всякакъв вид профилактика – предимство трябва да бъде дадено на безопасните, естествено регулиращи комплекси.
В следващата схема са дадени основните направления в диагностично-терапевтичните мерки изобщо, които, разбира се, напълно важат и за профилактиката и рекреацията на имунната система.

imunitet2

Позволявам си да предефинирам три често използвани в днешно време и редовно обърквани едно с друго понятия: холистичност – имайки предвид, че се вземат под внимание всички аспекти на човешкото същество – структурен, функционален, биохимичен и психосоциален; комплексност, що се касае до разнообразието и уместната форма, под която да се прилагат различните методи и средства; и интегралност – дума, която тук свързва другите две понятия. Тя следователно е информационно високо съдържателна дума, за която можем да кажем, че съответства на разяснението на иначе твърде общопожелателното словосъчетание оптимален подход. Увереността ни, че той е една всеобща необходимост и не бива да се счита за лукс, все повече ще нараства.
Бих споделил в тази връзка, че за около 20 години практика в сферата на природната медицина съм получавал по добри резултати при пациенти с относително ограни чен бюджет, но с отговорно отношение към указанията, отколкото, когато се разчита само на скъпи лекарства и процедури. Процесът на учене и преоткриване – и за специалистите, и за здравите и разболели се спортисти – също следва да продължава цял живот. Едва наскоро например включих по-масово към общия режим, диетата, билките и психорегулиращите напътствия, също така и минералотерапията, особено с магнезий.
Самите имуностимулиращи растения имат влияние върху различни аспекти на имунитета и тези връзки стават по-ясни едва напоследък. Оказва се, че ехинацеята, чесънът, исиотът, копривата, хрянът, азиатската гъба шийтаке и т. н. не са взаимнозаменяеми като имуноактивни помощници, а е важно да бъдат индивидуализирани и подходящо съчетавани. Същото важи за антиоксидантите, които са толкова актуални за повечето спортисти, поради свръхактивизирането на окислителните процеси по време на състезания и активни тренировки. Витамините А, С и Е, коензим Q-10, гинко билоба, микроелементите като селен, цинк, германий, сребро и много други – при всички тях е необходимо да се продължат изследванията за съдържанието им в храни и добавки, както и за динамиката на необходимостта от тях в различните етапи на спортната подготовка. И ние е редно да се информираме взаимно за тези прагматично есенциални проучвания.
Едно не толкова ново, но вече плодотворно направление в науката – биоритмологията, също следва да има дял в теоретичните и приложните масови публикации и конкретни терапевтични и превантивни схеми. Тъй като общата физиологично-психологична настройка от сутринта се запазва до голяма степен и в течение на цялото денонощие, а и синтезът на повечето хормони има най-силен старт през първите активни часове, много е голямо значението на мероприятията, изпълнявани сутринта.
Има и още едно обстоятелство – нуждата от строго индивидуален подход. Едновременно от дълбока древност и напълно съвременно изискване, това е многопластова наука, в рамките на която десетки типологични системи дават своя принос в една преценка, директно свързана с преценката за конкретния случай.
Крайно време е тази предварителна работа по усвояването на индивидуалните различия да престане да плаши специалистите. Като едно начало, свързващо традиции и модерни възгледи, предлагам следната таблица. Съответните китайски термини за „женско” и „мъжко” начало (ин и ян) сега освен философско придобиват и все по-конкретно измерение във връзка с хормонално обусловените различия, а също и с т. нар. „умствен пол”.

СЪВРЕМЕНЕН ПРОЧИТ НА ДРЕВНОКИТАЙСКИТЕ КОНСТИТУЦИИ

Показатели/полярност Ян- симптоми Ин-симптоми
Базова нервна реактивност Активност, възбуда, екстровертност Пасивност, потиснатост, интровертност
Качества на ума Логичност, обективност, аналитичност, индивидуализъм, борбеност, добра пространствена ориентация Емоционалност, субективност, колективизъм, съчувственост, артистичност, раздвояване на вниманието
Имунна реактивност Бърза (с висока температура), но не вина™ адекватна. Възможност за остри инфекции, алергии или автоимунни процеси Бавна (с леко повишена температура), възможно недоизлекуване и оттам – хронично протичащи възпаления
Съдов тонус Висок, често повишаване и на кръвното налягане, силен и напрегнат пулс Нисък, склонност към хипотония, мек с слабо отчетлив пулс
Кожа Суха, зачервена Бледа и влажна
Мускулатура Добре поддаваща се на развитие; понякога склонност към спазми или тикове По-трудно култивираща се; чувство на слабост при стръмни силови натоварвания
Полови функции Висок тестостерон (при жените кратък мензис), либидо относително силно Нисък тестостерон (при жените продължителен мензис), либидо относително слабо
Език Зачервен, с жълт налеп Блед, с бял налеп
Нокти Еластични Крехки
Гпад и жажда Силни; за студени храни и напитки Слаби; за топли храни и напитки
Глас Силен Тих
Болки Дневни, остри, променливи, засилва се при движение, успокояват се от студ Нощни, тъпи, дълбоки, фиксирани, успокояват се от топлина и раздвижване
Общи болестни предразположения Остри възбудни психози, внезапно отключващи се инфекции с трески, хипертония, жлъчни кризи, спастични парализи, запек, задръжка на уринирането, уртикария, женско безплодие и др. Депресии, хронични инфекции, хипотония, вяли парализи, сърдечна слабост, отоци, функционални маточни кръвотечения или миоми, стомашночревни разтройства, мъжко безплодие и др.
Спортен стил Агресивен, нетърпелив, с изявен стремеж към индивидуални силови рекорди, към единоборства или към лидерство в груповите спортове; трудно приема пораженията, по-често взема допинг, оспорва съдийските решения и т.н. Мек, без достатъчно „спортна злоба“, но коректен и издръжлив; акцентира върху красотата на изпълнението, както и върху сътрудничеството, ако е в отбор; по-лесно понася пораженията, не се изкушава особено от допинга и т,н.
Педагогически ориентири Да се покаже, че успехът следва да се хармонизира, тъй като по начало има много индивидуални и социални измерения; да се настоява за редовност и умереност в тренировките, вместо да се редуват периоди на максимално усилие с такива на загуба на ентусиазъм Да се покаже оценяване на неговите (нейните) по своему важни, макар и не набиващи се на очи достойнства; да се пита за атмосферата в колектива (те я долавят по-точно); да се пренасочат при необходимост към друг спорт или към друга роля в отбора
Магистрални превантивни и терапевтични напътствия Релаксация, тихи и групови психорегулации; статични и плавни физически и дихателни техники; хладилни физиопроцедури; предимно растително храна, без много люто и алкохол; успокояващи и прочистващи природни продукти Активни физически, дихателни и психорегулаторни методи; предимно топли процедури; повече белтъчини, минерални и витаминни съставки в менюто, ограничение на захарите; природни продукти за тонизиране на обмяната, нервите и кръвните клетки
Особености на имуномодулиращата стратегия Леки имунокоректори и антиалергични средства (бирена мая, коприва, майоран, магнезий и др.); повече косвени методи за повлияване, чрез прочистване и прихорегулиране По-силни преки имуностимулатори, по-високи дози хранителни субстрати (вкл. лизин и други противовирусни аминокиселини, витамин С и минерали)

Вижда се, че както психологичният и педагогичният подход, така и общите принципи за начин на живот, диагностиране и въздействие се различават значително при двата основни типа. Като, разбира се, хората рядко са строго фиксирани към единия полюс. Нещо повече, онези мъже и жени, които имат определен процент характеристики „от другата страна” (без да се обезличава собственият им пол), са често по-талантливи и разполагат с повече варианти за разбиране, действие и справяне с жизнените кризи – кризите, които особено често таргентират за свои обекти спортните състезатели и запалянковците.
Накрая – каква дейност развиваме ние и какво сътрудничество предлагаме?
Това е отразено в най-общи линии на визуалния материал, а подробности за природните продукти, книгите и редакциите, съветите за първа помощ, консултациите и съвместните проекти може да намерите на нашия сайт (veridia.eu).

Д-р Димитър Пашкулев
сп. “Медицина и спорт”, 1/2009

Може би ще искате да узнаете повече и за ...