Категория: Обяви за работа

Консултант по управление / Бизнес консултант

Консултант по управление / Бизнес консултант

Във връзка с изпълнението на проект по Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Търсим да назначим в медицински център Д-р Михаил Илиев ЕООД в гр....

Кариерен консултант

Кариерен консултант

Във връзка с изпълнението на проект по Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Търсим да назначим в медицински център Д-р Михаил Илиев ЕООД в гр....

Физиотерапист / Масажист

Физиотерапист / Масажист

Код по НКПД: – 22646006 – Физиотерапист – 32553002 – Масажист Във връзка с изпълнението на проект по Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Търсим...