Категория: Допинг

Странични ефекти на допинга върху мъжката и женската полова система

Странични ефекти на допинга върху мъжката и женската полова система

Половата система е една от най-често засегнатите при злоупотреба с допинг субстанции, защото голяма част от тези вещества са полови хормони, техни структурни аналози или агонисти/ антагонисти на техните рецептори. Целта на настоящата публикация е...