Категория: Физиотерапия

Затлъстяване и възможности на климатична рехабилитационна програма за намаляване на телесното тегло

 Епидемиологичните проучвания определят  затлъстяването като един от най-значимите проблеми   на  здравеопазването в съвременното общество. То представлява хронично заболяване, възникващо вследствие редовен ексцесивен енергиен прием, който  надвишава енергоразхода, и складиране  на тази енергия като мазнини...

лазерна терапия в спортната травматология

Лазерната терапия – надежден метод в спортната травматология

Какво представлява лазерното лъчение Наименованието ЛАЗЕР означава Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (усилване на светлината посредством стимулирана емисия на излъчване). Това електромагнитно излъчване по дължината на вълната обхваща оптичния диапазон на светлината:...