Категория: Хранителни добавки при спортисти

хранителни добавки

Физиологично въздействие на умерените и високите дози от специализирани спортни храни и добавки

УВОД Както развитието на научнообоснованите методи за високи спортни постижения, така и популяризирането на физическата култура за здравословни цели доведоха до значителни постижения в различни области. Една от най-важните е сферата на суплементирането. Хранителните...

Хранителни добавки, съдържащи L-carnitine, и необходимостта от приложението им за редукция на телесната маса при спортисти

L-carnitine е широко включван в хранителни добавки поради разнообразната си фармакологична активност и съответното приложение. Структурата му е кватернерно амониево съединение, като само L-изомерът е биологично активен. Биосинтезира се от аминокиселините L-валин и L-метионин...

магнезий

Роля и употреба на магнезия като най-актуален минерал за спортистите

УВОД: ЗАЩО МАГНЕЗИЯТ Е НЕЗАМЕНИМ ЕЛЕМЕНТ? Аритметично погледнато, в организма на един възрастен човек има около 50 грама магнезий (Mg). Това в сравнение например с калция (около 1 кг) изглежда малко; да не забравяме...