Категория: Полезно

хранителни добавки

Физиологично въздействие на умерените и високите дози от специализирани спортни храни и добавки

УВОД Както развитието на научнообоснованите методи за високи спортни постижения, така и популяризирането на физическата култура за здравословни цели доведоха до значителни постижения в различни области. Една от най-важните е сферата на суплементирането. Хранителните...

Странични ефекти на допинга върху мъжката и женската полова система

Странични ефекти на допинга върху мъжката и женската полова система

Половата система е една от най-често засегнатите при злоупотреба с допинг субстанции, защото голяма част от тези вещества са полови хормони, техни структурни аналози или агонисти/ антагонисти на техните рецептори. Целта на настоящата публикация е...

Седемте ключа за регулиране на теглото

ИЗЛОЖЕНИЕ Преди да започнем поредната диета или да се хвърлим в неистови тренировки в някой фитнес, нека се запознаем с няколко мита за отслабването и ключовете за регулиране на телесното ни тегло. Митът за...

климатотерапия при артериална хипертония

Климатопрофилактика и климатолечение на артериалната хипертония

Според данни на Националния статистически институт през 2009 г. главна причина за смъртност сред българското население са болестите на сърдечносъдовата система (71 306 случая – 34 987 мъже и 36 319 жени). Артериалната хипертония...

кинезиология

Приложната кинезиология – нов подход към здравето на човека

СЪЩНОСТ Приложната кинезиология e наука, изучаваща механизмите на формиране на движенията в човешкото тяло във всичките му форми и прояви и причините за възникващите нарушения при движение (кинезио – движение, логос – наука). Тя...

Спортните травми и болките в краката – един сериозен проблем

АХИЛЕСОВ ТЕНДИНИТ Ахилесовото сухожилие представлява най-голямото и силно сухожилие в човешкото тяло. Всички негови увреждания – от възпаление до скъсване, се обединяват под общото наименование ахилесов тендинит. Обикновено тендинитът се развива безсимптомно, след резки...